SupraSolv®

Kalıntı solventlerinin Headspace GC analizleri için solventler.

Novabiochem®


Peptit sentezi ve yüksek verimli organik kimya için kaliteli ve yenilikçi reaktifler.

Extran®


Güvenli, güvenilir ve kalıntısız bir şekilde temizler.

EMSURE®

Analizler için tuzlar, asitler ve kostikler.

Steril Filtrasyon

iyi hücre kültürü uygulamaları, Stericup® ve Millex® filtreleri gibi kanıtlanmış ürünler ile başlar.

Steril Olmayan Filtrasyon

Etkili filtrasyon ile kromatografi çalışmalarında yeniden üretilebilirliği geliştirin.