DNA ve RNA izolasyonu

MagBio Genomics, kan, doku, bitki materyali, böcekler, virüsler ve bakteriler gibi farklı kaynaklardan en yüksek saflıkta nükleik asitlerin ekstraksiyonu için bir dizi manyetik boncuk bazlı kit sağlar.

gDNA Ekstraksiyon Kitleri


Blood & Tissue DNA Kit

Kan ve doku DNA kiti, 50-250 µL taze veya donmuş tam kan, buffy coat, doku lizatı, fare kuyrukları, kültür hücreleri, tükürük, bukkal bezlerden yüksek kaliteli genomik DNA ekstraksiyonu için manyetik boncuk bazlı kit.


FFPE DNA Kit

Formalinle sabitlenmiş, parafine gömülü (FFPE) memeli doku örneklerinden yüksek kaliteli genomik DNA çıkarmak için tasarlanmış manyetik boncuk bazlı kit.


Insect DNA Kit

Magnetic beads based kit designed to extract high-quality genomic DNA from insects, and arthropods (from one leg or wing to the whole body).


Plant DNA Plus Kit

highprep_plant_dna_ctab_kit_1

Manyetik boncuk esaslı kit, bitkilerden (yapraklar, kökler, tohumlar) yüksek kaliteli genomik DNA çıkarmak için tasarlanmıştır.


Viral DNA/RNA Kit

Tam kan, serum, plazma, tükürük ve diğer vücut sıvılarından toplam viral nükleik asitlerin hızlı izolasyonu için manyetik boncuk esaslı kit.

Plazmid DNA Ekstraksiyonu Kitleri


Plasmid DNA Plus Kit

Bakteriyel kültürlerden yüksek kaliteli plazmid DNA (Kozmidler, Fosmidler ve BAC’ler dahil) çıkarmak için tasarlanmış manyetik boncuk esaslı kit.

cfDNA Ekstraksiyon Kitleri


cfKapture™ 21 Kit

Dolaşımdaki hücresiz DNA’yı (cfDNA) insan plazmasından ve serumdan izole etmek için tasarlanmış manyetik boncuk bazlı DNA ekstraksiyon kiti.


cfKapture™ Kit

Dolaşımdaki hücresiz DNA’yı (cfDNA) insan plazmasından ve serumdan izole etmek için tasarlanmış manyetik boncuk bazlı DNA ekstraksiyon kiti.

RNA Ekstraksiyon Kitleri


Total RNA Plus Kit

Memeli dokularından ve kültürlenmiş hücrelerden yüksek kalitede toplam RNA çıkarmak için tasarlanmış manyetik boncuk bazlı kit.


Viral DNA/RNA Kit

Tam kan, serum, plazma, tükürük ve diğer vücut sıvılarından toplam viral nükleik asitlerin hızlı izolasyonu için manyetik boncuk esaslı kit.

Library Hazırlık

NGS ve Sanger Sekanslama uygulamaları için MagBio Genomics ürün portföyü, genomik araştırmalar için kullanımı kolay otomatize çözümler sunar. Nükleik asitlerin temizlenmesi, normalizasyonu ve boyut seçim reaktiflerini içerir.

Yeni – DNA Library Hazırlama Kitleri


DNA Library Hazırlama Kiti

Illumina platformları için manyetik bead bazlı DNA Library Hazırlama Kiti

PCR Clean-up & Amplicon Size Selection / NGS Library


PCR Clean-up System

Manuel ve otomatik PCR sonrası ve enzimatik reaksiyon sonrası temizleme için, NGS kütüphanesinin temizlenmesi ve güvenilir amplikon boyutu seçimi için manyetik boncuk bazlı reaktif.

DNA Normalization for Sequencing


MagQuant™ Plus DNA Kit

w_magquant_plus_dna_kit

DNA konsantrasyonunun normalleştirilmesi ve NGS ve diğer uygulamalar için DNA’nın nicelleştirilmesi için manyetik boncuk esaslı kit.

Sanger Sequencing Reaction Clean-up


DTR Clean-up System

w_highprep_dtr

Manuel ve otomatik Sanger sekanslama reaksiyonu için ABI ve MegaBACE sekanslama platformları için manyetik boncuk esaslı reaktif.

RNA Clean-up for NGS & other applications


RNA Elite Clean-up System

w_highprep_rna_elite

Manuel ve otomatik temizleme veya RNA konsantrasyonu (miRNA, siRNA, aRNA dahil) ve enzimatik reaksiyonlardan veya önceki sekanslamadan sonra tek sarmallı cDNA için manyetik boncuk bazlı reaktif.

Target Enrichment & Mutation Detection


MagBio, hedef zenginleştirme ve mutasyon tespiti için yeni kitler sunuyor.

Tumor Cancer Profiling

GENSeq™ Onco Profiler System

Blood Cancer Profiling

GENSeq™ Hema Profiler System

Onco Panels

GENSeq™ Onco Plus Panels

Hema Panels

GENSeq™ Hema Plus Panels