ADPS™ Oncology Kits RUO

EGFR Mutasyon Test Kiti

%0,01 üzerinde Hassasiyet
EGFR geninde 44 mutasyonun tespiti
Likit biyopsi ve doku biyopsisinde uygulanabime

BRAF Mutasyon Test Kiti

%0.0001 üzerinde Hassasiyet
BRAF geninde 4 somatik mutasyon tespiti
Likit biyopsi ve doku biyopsisinde uygulanabilme

JAK2 V617F Mutasyon Test Kiti

%0,01 üzerinde Hassasiyet
≥99,3 Özgüllük
JAK2 Ekzon 14 V617F 1849 G>T mutasyonunun tespiti
Likit biyopsi ve doku biyopsisinde uygulanabilme

KRAS G12C Mutasyon Test Kiti

%0,01 üzerinde Hassasiyet
KRAS G12C Ekzon 2 34 G>T mutasyonunun tespiti
Likit biyopsi ve doku biyopsisinde uygulanabilme